ads

ตรวจหวย รางวัลเลขท้าย 2 ตัว สถิติหวยลาว 100 หวยลาวล่าสุด


หวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
7 ครั้ง

99

6 ครั้ง

26

5 ครั้ง

80

4 ครั้ง

22

24

3 ครั้ง

00

03

10

28

32

54

68

73

86

2 ครั้ง

15

29

38

44

51

61

62

64

75

89

กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยลาว (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขท้าย 2 ตัว


หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 1 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
19 ครั้ง

2

13 ครั้ง

8

11 ครั้ง

0

6

10 ครั้ง

3

9

8 ครั้ง

1

7

5 ครั้ง

4

5

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 2 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
14 ครั้ง

9

13 ครั้ง

4

6

12 ครั้ง

0

11 ครั้ง

2

8

10 ครั้ง

3

6 ครั้ง

1

5

4 ครั้ง

7

ads

สถิติหวย ตามรูปแบบการออกเลขคู่/เลขคี่ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
43 ครั้ง

คู่-คู่

24 ครั้ง

คี่-คี่

17 ครั้ง

คี่-คู่

16 ครั้ง

คู่-คี่

หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"


หวยลาวย้อนหลังรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ตามรูปแบบการออกเลขสูง/เลขต่ำ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
29 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ

24 ครั้ง

ต่ำ-สูง

สูง-สูง

23 ครั้ง

สูง-ต่ำ

หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยลาวรางวัลเลขท้าย 2 ตัว (นับจากซ้ายมือ)


ads

ดูหวยลาวย้อนหลังทั้งหมด พร้อมรางวัลหวยลาวออกรางวัลเลขท้าย 4 ตัวเลขนำสัตว์
ads
adsads
ads

laohuay

.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 | laohuay.com

สุ่มเลขหวย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางหายลาวย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้