ads

ตรวจหวย รางวัลเลขท้าย 2 ตัว สถิติหวยลาว 100 หวยลาวล่าสุด


หวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
4 ครั้ง

59

94

3 ครั้ง

24

33

45

55

65

67

74

2 ครั้ง

04

08

11

19

37

38

39

46

47

49

51

72

76

81

87

92

93

กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยลาว (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขท้าย 2 ตัว


หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 1 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
15 ครั้ง

5

13 ครั้ง

3

12 ครั้ง

6

11 ครั้ง

1

7

10 ครั้ง

4

9

7 ครั้ง

0

6 ครั้ง

8

5 ครั้ง

2

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 2 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
16 ครั้ง

4

14 ครั้ง

9

13 ครั้ง

7

11 ครั้ง

3

10 ครั้ง

2

5

8 ครั้ง

1

6

7 ครั้ง

8

3 ครั้ง

0

ads

สถิติหวย ตามรูปแบบการออกเลขคู่/เลขคี่ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
31 ครั้ง

คี่-คี่

29 ครั้ง

คี่-คู่

25 ครั้ง

คู่-คี่

15 ครั้ง

คู่-คู่

หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"


หวยลาวย้อนหลังรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ตามรูปแบบการออกเลขสูง/เลขต่ำ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
28 ครั้ง

สูง-ต่ำ

26 ครั้ง

ต่ำ-สูง

สูง-สูง

20 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ

หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยลาวรางวัลเลขท้าย 2 ตัว (นับจากซ้ายมือ)


ads

ดูหวยลาวย้อนหลังทั้งหมด พร้อมรางวัลหวยลาวออกรางวัลเลขท้าย 4 ตัวเลขนำสัตว์
ads
adsads
ads

laohuay

.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 | laohuay.com

สุ่มเลขหวย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางหายลาวย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้