ads

ตรวจหวยลาว รางวัลเลขท้าย 2 ตัว สถิติหวย 5 ปี


หวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
10 ครั้ง

16

38

9 ครั้ง

59

8 ครั้ง

87

7 ครั้ง

04

13

53

74

94

96

6 ครั้ง

02

08

12

32

55

72

73

80

5 ครั้ง

03

15

18

19

30

33

37

49

51

65

67

68

69

70

95

4 ครั้ง

01

06

11

14

20

22

23

24

25

34

36

39

43

48

50

54

60

61

75

82

84

85

99

3 ครั้ง

00

09

10

41

45

57

58

76

77

79

81

83

93

98

2 ครั้ง

07

17

21

27

31

35

42

44

46

47

52

56

62

63

64

66

78

86

90

92

97

กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขท้าย 2 ตัว


หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 1 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
51 ครั้ง

1

47 ครั้ง

3

45 ครั้ง

5

40 ครั้ง

0

7

36 ครั้ง

6

9

35 ครั้ง

8

27 ครั้ง

4

26 ครั้ง

2

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 2 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
46 ครั้ง

3

45 ครั้ง

4

40 ครั้ง

2

39 ครั้ง

8

9

38 ครั้ง

5

37 ครั้ง

6

36 ครั้ง

0

34 ครั้ง

7

29 ครั้ง

1

ads

สถิติหวย ตามรูปแบบการออกเลขคู่/เลขคี่ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
116 ครั้ง

คี่-คู่

103 ครั้ง

คี่-คี่

83 ครั้ง

คู่-คี่

81 ครั้ง

คู่-คู่

หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"


หวยลาวย้อนหลังรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ตามรูปแบบการออกเลขสูง/เลขต่ำ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
100 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ

96 ครั้ง

สูง-ต่ำ

สูง-สูง

91 ครั้ง

ต่ำ-สูง

หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยลาวรางวัลเลขท้าย 2 ตัว (นับจากซ้ายมือ)


ads

ดูหวยลาวย้อนหลังทั้งหมด พร้อมรางวัลหวยลาวออกรางวัลเลขท้าย 4 ตัวเลขนำสัตว์
ads
adsads
ads

laohuay

.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 | laohuay.com

สุ่มเลขหวย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางหายลาวย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้