ads

ตรวจหวยลาว รางวัลเลขท้าย 2 ตัว สถิติหวย 6 ปี


หวยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
12 ครั้ง

16

38

11 ครั้ง

22

32

80

95

99

10 ครั้ง

73

87

9 ครั้ง

24

59

8 ครั้ง

03

04

08

10

13

15

34

53

68

72

7 ครั้ง

02

14

20

26

33

51

54

67

74

94

96

6 ครั้ง

00

01

12

18

36

39

48

49

55

61

69

70

75

5 ครั้ง

06

07

09

11

17

19

23

28

30

35

37

41

43

50

65

66

82

85

86

90

93

97

4 ครั้ง

25

29

44

46

60

62

63

64

76

77

79

84

88

3 ครั้ง

21

31

45

52

56

57

58

78

81

83

98

2 ครั้ง

05

27

42

47

71

89

91

92

กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขท้าย 2 ตัว


หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 1 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
70 ครั้ง

1

68 ครั้ง

3

60 ครั้ง

0

58 ครั้ง

9

57 ครั้ง

2

54 ครั้ง

5

7

53 ครั้ง

6

52 ครั้ง

8

37 ครั้ง

4

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 2 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
65 ครั้ง

4

63 ครั้ง

3

59 ครั้ง

2

58 ครั้ง

6

8

9

57 ครั้ง

0

55 ครั้ง

5

48 ครั้ง

7

42 ครั้ง

1

ads

สถิติหวย ตามรูปแบบการออกเลขคู่/เลขคี่ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
154 ครั้ง

คี่-คู่

150 ครั้ง

คี่-คี่

143 ครั้ง

คู่-คู่

116 ครั้ง

คู่-คี่

หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"


หวยลาวย้อนหลังรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ตามรูปแบบการออกเลขสูง/เลขต่ำ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
154 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ

139 ครั้ง

สูง-สูง

138 ครั้ง

ต่ำ-สูง

132 ครั้ง

สูง-ต่ำ

หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยลาวรางวัลเลขท้าย 2 ตัว (นับจากซ้ายมือ)


ads

ดูหวยลาวย้อนหลังทั้งหมด พร้อมรางวัลหวยลาวออกรางวัลเลขท้าย 4 ตัวเลขนำสัตว์
ads
adsads
ads

laohuay

.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 | laohuay.com

สุ่มเลขหวย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางหายลาวย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้