ads

ตรวจหวย รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สถิติหวยลาว 100 หวยลาวล่าสุด


หวยรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
3 ครั้ง

594

2 ครั้ง

114

155

193

234

295

433

446

872

กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยลาว (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขท้าย 3 ตัว


หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 1 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
15 ครั้ง

1

14 ครั้ง

3

11 ครั้ง

2

10 ครั้ง

6

8

9 ครั้ง

4

5

7

9

4 ครั้ง

0

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 2 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
14 ครั้ง

5

13 ครั้ง

3

12 ครั้ง

1

11 ครั้ง

6

7

9

10 ครั้ง

0

9 ครั้ง

4

5 ครั้ง

2

4 ครั้ง

8

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 3 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
21 ครั้ง

4

13 ครั้ง

7

9

10 ครั้ง

3

5

9 ครั้ง

2

8 ครั้ง

6

7 ครั้ง

8

6 ครั้ง

1

3 ครั้ง

0

ads

สถิติหวย ตามรูปแบบการออกเลขคู่/เลขคี่ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
19 ครั้ง

คี่-คี่-คู่

15 ครั้ง

คี่-คี่-คี่

14 ครั้ง

คี่-คู่-คี่

คู่-คี่-คี่

13 ครั้ง

คู่-คี่-คู่

9 ครั้ง

คู่-คู่-คี่

8 ครั้ง

คี่-คู่-คู่

คู่-คู่-คู่

หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"


หวยลาวย้อนหลังรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ตามรูปแบบการออกเลขสูง/เลขต่ำ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
15 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-สูง-สูง

14 ครั้ง

สูง-ต่ำ-สูง

13 ครั้ง

สูง-สูง-ต่ำ

12 ครั้ง

ต่ำ-สูง-ต่ำ

11 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง

สูง-สูง-สูง

9 ครั้ง

สูง-ต่ำ-ต่ำ

หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยลาวรางวัลเลขท้าย 3 ตัว (นับจากซ้ายมือ)


ads

ดูหวยลาวย้อนหลังทั้งหมด พร้อมรางวัลหวยลาวออกรางวัลเลขท้าย 4 ตัวเลขนำสัตว์
ads
adsads
ads

laohuay

.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 | laohuay.com

สุ่มเลขหวย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางหายลาวย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้