ads

ตรวจหวยลาว รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สถิติหวย 5 ปี


หวยรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
4 ครั้ง

138

3 ครั้ง

087

114

132

212

295

448

594

880

959

2 ครั้ง

085

096

102

104

151

155

172

193

204

216

230

234

256

258

262

303

319

355

380

433

446

455

459

481

496

513

537

543

569

575

616

619

622

654

704

777

808

811

816

839

849

850

863

872

874

887

902

912

936

938

953

965

968

996

กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขท้าย 3 ตัว


หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 1 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
52 ครั้ง

1

45 ครั้ง

9

44 ครั้ง

2

42 ครั้ง

8

41 ครั้ง

6

38 ครั้ง

4

37 ครั้ง

5

33 ครั้ง

3

32 ครั้ง

7

28 ครั้ง

0

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 2 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
53 ครั้ง

1

49 ครั้ง

3

45 ครั้ง

5

43 ครั้ง

0

40 ครั้ง

7

38 ครั้ง

9

36 ครั้ง

6

35 ครั้ง

8

27 ครั้ง

4

26 ครั้ง

2

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 3 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
50 ครั้ง

4

46 ครั้ง

3

40 ครั้ง

2

5

39 ครั้ง

8

9

37 ครั้ง

6

36 ครั้ง

0

7

29 ครั้ง

1

ads

สถิติหวย ตามรูปแบบการออกเลขคู่/เลขคี่ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
62 ครั้ง

คู่-คี่-คู่

58 ครั้ง

คี่-คี่-คู่

55 ครั้ง

คี่-คี่-คี่

50 ครั้ง

คู่-คี่-คี่

48 ครั้ง

คี่-คู่-คี่

44 ครั้ง

คู่-คู่-คู่

38 ครั้ง

คี่-คู่-คู่

37 ครั้ง

คู่-คู่-คี่

หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"


หวยลาวย้อนหลังรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ตามรูปแบบการออกเลขสูง/เลขต่ำ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
55 ครั้ง

สูง-ต่ำ-ต่ำ

52 ครั้ง

ต่ำ-สูง-สูง

50 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-สูง-ต่ำ

สูง-ต่ำ-สูง

46 ครั้ง

สูง-สูง-ต่ำ

สูง-สูง-สูง

43 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง

หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยลาวรางวัลเลขท้าย 3 ตัว (นับจากซ้ายมือ)


ads

ดูหวยลาวย้อนหลังทั้งหมด พร้อมรางวัลหวยลาวออกรางวัลเลขท้าย 4 ตัวเลขนำสัตว์
ads
adsads
ads

laohuay

.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 | laohuay.com

สุ่มเลขหวย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางหายลาวย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้