ads

ตรวจหวยลาว รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สถิติหวย 6 ปี


หวยรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
5 ครั้ง

138

4 ครั้ง

380

622

720

959

3 ครั้ง

087

099

114

132

186

212

232

258

295

433

448

480

499

569

594

695

715

717

803

809

811

826

880

922

932

938

2 ครั้ง

001

010

028

034

053

061

085

095

096

102

104

118

151

155

172

189

193

204

216

226

230

234

251

254

256

262

263

264

273

303

319

339

341

344

354

355

390

402

413

432

446

455

459

468

473

481

487

496

513

516

521

528

536

537

543

575

588

596

597

605

610

616

619

654

667

704

706

724

766

767

777

800

808

816

824

831

835

839

849

850

862

863

872

874

887

895

899

902

908

911

912

915

936

953

965

968

976

993

996

กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขท้าย 3 ตัว


หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 1 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
71 ครั้ง

8

67 ครั้ง

2

64 ครั้ง

9

62 ครั้ง

1

58 ครั้ง

4

5

55 ครั้ง

6

51 ครั้ง

7

50 ครั้ง

3

49 ครั้ง

0

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 2 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
73 ครั้ง

1

70 ครั้ง

3

63 ครั้ง

0

60 ครั้ง

9

59 ครั้ง

2

5

56 ครั้ง

7

54 ครั้ง

8

53 ครั้ง

6

38 ครั้ง

4

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 3 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
66 ครั้ง

4

63 ครั้ง

2

3

8

62 ครั้ง

6

60 ครั้ง

9

58 ครั้ง

0

57 ครั้ง

5

50 ครั้ง

7

43 ครั้ง

1

ads

สถิติหวย ตามรูปแบบการออกเลขคู่/เลขคี่ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
83 ครั้ง

คี่-คี่-คู่

81 ครั้ง

คู่-คี่-คี่

คู่-คี่-คู่

79 ครั้ง

คู่-คู่-คู่

73 ครั้ง

คี่-คี่-คี่

69 ครั้ง

คี่-คู่-คู่

60 ครั้ง

คี่-คู่-คี่

59 ครั้ง

คู่-คู่-คี่

หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"


หวยลาวย้อนหลังรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ตามรูปแบบการออกเลขสูง/เลขต่ำ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
84 ครั้ง

สูง-ต่ำ-ต่ำ

83 ครั้ง

สูง-ต่ำ-สูง

77 ครั้ง

ต่ำ-สูง-สูง

76 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

73 ครั้ง

ต่ำ-สูง-ต่ำ

72 ครั้ง

สูง-สูง-สูง

60 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง

สูง-สูง-ต่ำ

หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยลาวรางวัลเลขท้าย 3 ตัว (นับจากซ้ายมือ)


ads

ดูหวยลาวย้อนหลังทั้งหมด พร้อมรางวัลหวยลาวออกรางวัลเลขท้าย 4 ตัวเลขนำสัตว์
ads
adsads
ads

laohuay

.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 | laohuay.com

สุ่มเลขหวย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางหายลาวย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้