ads

ตรวจหวยลาว รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สถิติหวยลาว 100 หวยลาวล่าสุด


หวยรางวัลเลขท้าย 4 ตัว ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
3 ครั้ง

4826

2 ครั้ง

1226

1622

2232

3099

4010

5468

5800

5803

6189

6480

7380

8186

8499

9528

9862

กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยลาว (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขท้าย 4 ตัว


หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 1 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
15 ครั้ง

8

14 ครั้ง

9

13 ครั้ง

4

5

9 ครั้ง

1

2

8 ครั้ง

3

7

7 ครั้ง

6

4 ครั้ง

0

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 2 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
20 ครั้ง

2

16 ครั้ง

8

13 ครั้ง

4

10 ครั้ง

0

8 ครั้ง

3

5

7

7 ครั้ง

9

6 ครั้ง

1

4 ครั้ง

6

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 3 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
19 ครั้ง

2

13 ครั้ง

8

12 ครั้ง

9

10 ครั้ง

0

3

6

9 ครั้ง

7

8 ครั้ง

1

5 ครั้ง

5

4 ครั้ง

4

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 4 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
14 ครั้ง

6

9

13 ครั้ง

0

12 ครั้ง

2

4

11 ครั้ง

8

9 ครั้ง

3

6 ครั้ง

5

5 ครั้ง

1

4 ครั้ง

7

ads

สถิติหวย ตามรูปแบบการออกเลขคู่/เลขคี่ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
17 ครั้ง

คี่-คู่-คู่-คู่

11 ครั้ง

คู่-คู่-คี่-คี่

10 ครั้ง

คู่-คู่-คู่-คู่

8 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คู่

คี่-คี่-คู่-คู่

คี่-คู่-คี่-คี่

7 ครั้ง

คู่-คี่-คู่-คู่

คู่-คู่-คี่-คู่

6 ครั้ง

คี่-คู่-คู่-คี่

4 ครั้ง

คู่-คี่-คี่-คู่

คู่-คี่-คู่-คี่

3 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คี่

คู่-คู่-คู่-คี่

2 ครั้ง

คู่-คี่-คี่-คี่

หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"


หวยลาวย้อนหลังรางวัลเลขท้าย 4 ตัว ตามรูปแบบการออกเลขสูง/เลขต่ำ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
12 ครั้ง

สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ

สูง-ต่ำ-สูง-สูง

8 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง

สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ

สูง-สูง-ต่ำ-สูง

6 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ

ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ

5 ครั้ง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง

4 ครั้ง

สูง-สูง-สูง-สูง

3 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง

ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ

ต่ำ-สูง-สูง-สูง

สูง-สูง-สูง-ต่ำ

หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยลาวรางวัลเลขท้าย 4 ตัว (นับจากซ้ายมือ)


ads

ดูหวยลาวย้อนหลังทั้งหมด พร้อมรางวัลหวยลาวออกรางวัลเลขท้าย 4 ตัวเลขนำสัตว์
ads
adsads
ads

laohuay

.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 | laohuay.com

สุ่มเลขหวย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางหายลาวย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้