ads

ตรวจหวยลาว รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สถิติหวยลาว 100 หวยลาวล่าสุด


หวยรางวัลเลขท้าย 4 ตัว ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
2 ครั้ง

0155

1193

2433

4594

6872

กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยลาว (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขท้าย 4 ตัว


หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 1 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
15 ครั้ง

2

12 ครั้ง

6

11 ครั้ง

0

4

9

10 ครั้ง

1

9 ครั้ง

7

8

7 ครั้ง

3

5 ครั้ง

5

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 2 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
15 ครั้ง

1

14 ครั้ง

3

11 ครั้ง

2

10 ครั้ง

4

8

9

9 ครั้ง

6

8 ครั้ง

5

7

5 ครั้ง

0

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 3 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
15 ครั้ง

5

14 ครั้ง

3

12 ครั้ง

6

11 ครั้ง

1

7

10 ครั้ง

4

9 ครั้ง

9

7 ครั้ง

0

6 ครั้ง

8

5 ครั้ง

2

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 4 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
15 ครั้ง

4

14 ครั้ง

9

13 ครั้ง

7

11 ครั้ง

3

10 ครั้ง

2

5

9 ครั้ง

6

8 ครั้ง

1

7 ครั้ง

8

3 ครั้ง

0

ads

สถิติหวย ตามรูปแบบการออกเลขคู่/เลขคี่ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
13 ครั้ง

คู่-คี่-คี่-คู่

9 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คี่

คู่-คู่-คี่-คี่

8 ครั้ง

คี่-คี่-คู่-คี่

คู่-คี่-คี่-คี่

คู่-คู่-คู่-คู่

6 ครั้ง

คี่-คู่-คี่-คู่

คี่-คู่-คู่-คี่

คู่-คี่-คู่-คี่

คู่-คู่-คี่-คู่

5 ครั้ง

คี่-คู่-คี่-คี่

คู่-คู่-คู่-คี่

4 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คู่

คี่-คี่-คู่-คู่

3 ครั้ง

คู่-คี่-คู่-คู่

หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"


หวยลาวย้อนหลังรางวัลเลขท้าย 4 ตัว ตามรูปแบบการออกเลขสูง/เลขต่ำ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
10 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง

9 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ

8 ครั้ง

ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ

สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง

สูง-สูง-ต่ำ-สูง

7 ครั้ง

ต่ำ-สูง-สูง-สูง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

6 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง

สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ

5 ครั้ง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง

สูง-ต่ำ-สูง-สูง

4 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ

สูง-สูง-สูง-ต่ำ

สูง-สูง-สูง-สูง

หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยลาวรางวัลเลขท้าย 4 ตัว (นับจากซ้ายมือ)


ads

ดูหวยลาวย้อนหลังทั้งหมด พร้อมรางวัลหวยลาวออกรางวัลเลขท้าย 4 ตัวเลขนำสัตว์
ads
adsads
ads

laohuay

.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 | laohuay.com

สุ่มเลขหวย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางหายลาวย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้