ads

ตรวจหวยลาว รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สถิติหวยลาว 6 ปี


หวยรางวัลเลขท้าย 4 ตัว ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
3 ครั้ง

4594

4826

5720

7809

8932

2 ครั้ง

0138

0155

0295

0536

0610

1193

1226

1622

2114

2232

2234

2433

2588

3061

3099

3717

4010

4354

4537

5468

5597

5800

5803

6189

6480

6872

7001

7028

7380

7496

7993

8186

8303

8499

8715

9344

9528

9695

9766

9862

9899

9938

9996

กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขท้าย 4 ตัว


หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 1 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
73 ครั้ง

9

65 ครั้ง

4

59 ครั้ง

6

7

58 ครั้ง

2

55 ครั้ง

1

8

52 ครั้ง

0

49 ครั้ง

5

37 ครั้ง

3

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 2 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
66 ครั้ง

2

8

61 ครั้ง

1

9

55 ครั้ง

5

6

53 ครั้ง

4

49 ครั้ง

0

48 ครั้ง

3

7

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 3 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
70 ครั้ง

1

68 ครั้ง

3

60 ครั้ง

0

57 ครั้ง

2

9

54 ครั้ง

5

7

53 ครั้ง

6

52 ครั้ง

8

37 ครั้ง

4

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 4 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
65 ครั้ง

4

63 ครั้ง

3

59 ครั้ง

2

58 ครั้ง

6

8

9

56 ครั้ง

0

55 ครั้ง

5

48 ครั้ง

7

42 ครั้ง

1

ads

สถิติหวย ตามรูปแบบการออกเลขคู่/เลขคี่ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
47 ครั้ง

คู่-คู่-คี่-คู่

44 ครั้ง

คู่-คี่-คี่-คู่

42 ครั้ง

คี่-คู่-คู่-คู่

คู่-คู่-คี่-คี่

38 ครั้ง

คี่-คู่-คี่-คี่

35 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คี่

คี่-คี่-คี่-คู่

คี่-คี่-คู่-คู่

คี่-คู่-คู่-คี่

คู่-คี่-คี่-คี่

34 ครั้ง

คู่-คู่-คู่-คู่

32 ครั้ง

คู่-คี่-คู่-คู่

31 ครั้ง

คู่-คี่-คู่-คี่

27 ครั้ง

คี่-คู่-คี่-คู่

26 ครั้ง

คี่-คี่-คู่-คี่

24 ครั้ง

คู่-คู่-คู่-คี่

หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"


หวยลาวย้อนหลังรางวัลเลขท้าย 4 ตัว ตามรูปแบบการออกเลขสูง/เลขต่ำ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
45 ครั้ง

สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ

42 ครั้ง

สูง-สูง-ต่ำ-สูง

39 ครั้ง

สูง-สูง-สูง-สูง

37 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ

ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง

สูง-ต่ำ-สูง-สูง

36 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ

31 ครั้ง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง

29 ครั้ง

ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ

สูง-สูง-สูง-ต่ำ

28 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง

27 ครั้ง

ต่ำ-สูง-สูง-สูง

หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยลาวรางวัลเลขท้าย 4 ตัว (นับจากซ้ายมือ)


ads

ดูหวยลาวย้อนหลังทั้งหมด พร้อมรางวัลหวยลาวออกรางวัลเลขท้าย 4 ตัวเลขนำสัตว์
ads
adsads
ads

laohuay

.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 | laohuay.com

สุ่มเลขหวย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางหายลาวย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้