ads

ตรวจหวยลาว รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สถิติหวยลาว 5 ปี


หวยรางวัลเลขท้าย 4 ตัว ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
3 ครั้ง

4594

2 ครั้ง

0138

0155

0295

1193

2114

2234

2433

4537

6872

7496

8303

9996

กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขท้าย 4 ตัว


หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 1 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
50 ครั้ง

9

48 ครั้ง

4

47 ครั้ง

6

44 ครั้ง

2

40 ครั้ง

0

1

7

32 ครั้ง

8

27 ครั้ง

5

25 ครั้ง

3

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 2 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
52 ครั้ง

1

45 ครั้ง

9

44 ครั้ง

2

42 ครั้ง

6

8

38 ครั้ง

4

37 ครั้ง

5

33 ครั้ง

3

32 ครั้ง

7

28 ครั้ง

0

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 3 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
53 ครั้ง

1

49 ครั้ง

3

45 ครั้ง

5

44 ครั้ง

0

40 ครั้ง

7

38 ครั้ง

9

36 ครั้ง

6

35 ครั้ง

8

27 ครั้ง

4

26 ครั้ง

2

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 4 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
50 ครั้ง

4

46 ครั้ง

3

41 ครั้ง

5

40 ครั้ง

2

39 ครั้ง

8

9

37 ครั้ง

6

36 ครั้ง

0

7

29 ครั้ง

1

ads

สถิติหวย ตามรูปแบบการออกเลขคู่/เลขคี่ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
37 ครั้ง

คู่-คู่-คี่-คู่

33 ครั้ง

คู่-คี่-คี่-คู่

31 ครั้ง

คู่-คี่-คี่-คี่

26 ครั้ง

คู่-คู่-คี่-คี่

25 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คู่

คี่-คู่-คี่-คู่

24 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คี่

คี่-คี่-คู่-คี่

คี่-คู่-คี่-คี่

คู่-คี่-คู่-คี่

23 ครั้ง

คู่-คู่-คู่-คู่

21 ครั้ง

คี่-คู่-คู่-คี่

คี่-คู่-คู่-คู่

20 ครั้ง

คู่-คี่-คู่-คู่

18 ครั้ง

คี่-คี่-คู่-คู่

17 ครั้ง

คู่-คู่-คู่-คี่

หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"


หวยลาวย้อนหลังรางวัลเลขท้าย 4 ตัว ตามรูปแบบการออกเลขสูง/เลขต่ำ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
29 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง

สูง-สูง-ต่ำ-สูง

28 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ

สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ

27 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ

สูง-สูง-สูง-สูง

24 ครั้ง

ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ

23 ครั้ง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

สูง-ต่ำ-สูง-สูง

22 ครั้ง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง

สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ

สูง-สูง-สูง-ต่ำ

21 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง

19 ครั้ง

ต่ำ-สูง-สูง-สูง

หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยลาวรางวัลเลขท้าย 4 ตัว (นับจากซ้ายมือ)


ads

ดูหวยลาวย้อนหลังทั้งหมด พร้อมรางวัลหวยลาวออกรางวัลเลขท้าย 4 ตัวเลขนำสัตว์
ads
adsads
ads

laohuay

.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 | laohuay.com

สุ่มเลขหวย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางหายลาวย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้