ads

ตรวจหวยลาว ตามวันคี่ สถิติหวยลาว 6 ปี


หวยรางวัลเลขท้าย 4 ตัว ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
2 ครั้ง

4826

5720

9938

กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขท้าย 4 ตัว


หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 1 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
37 ครั้ง

6

35 ครั้ง

9

28 ครั้ง

5

27 ครั้ง

4

26 ครั้ง

2

8

25 ครั้ง

0

21 ครั้ง

1

19 ครั้ง

3

7

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 2 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
35 ครั้ง

2

29 ครั้ง

1

28 ครั้ง

8

9

26 ครั้ง

5

25 ครั้ง

3

4

6

22 ครั้ง

7

20 ครั้ง

0

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 3 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
35 ครั้ง

3

32 ครั้ง

1

30 ครั้ง

5

29 ครั้ง

0

27 ครั้ง

7

25 ครั้ง

2

23 ครั้ง

6

8

22 ครั้ง

9

17 ครั้ง

4

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 4 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
35 ครั้ง

3

29 ครั้ง

2

28 ครั้ง

8

27 ครั้ง

4

9

25 ครั้ง

6

24 ครั้ง

0

5

23 ครั้ง

7

21 ครั้ง

1

ads

สถิติหวย ตามรูปแบบการออกเลขคู่/เลขคี่ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
25 ครั้ง

คู่-คู่-คี่-คู่

22 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คู่

คู่-คู่-คี่-คี่

19 ครั้ง

คู่-คี่-คี่-คู่

18 ครั้ง

คี่-คู่-คี่-คี่

คี่-คู่-คู่-คี่

คู่-คี่-คู่-คี่

16 ครั้ง

คู่-คี่-คี่-คี่

คู่-คี่-คู่-คู่

15 ครั้ง

คี่-คู่-คู่-คู่

คู่-คู่-คู่-คู่

14 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คี่

คี่-คี่-คู่-คี่

11 ครั้ง

คี่-คี่-คู่-คู่

10 ครั้ง

คี่-คู่-คี่-คู่

คู่-คู่-คู่-คี่

หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"


หวยลาวย้อนหลังรางวัลเลขท้าย 4 ตัว ตามรูปแบบการออกเลขสูง/เลขต่ำ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
23 ครั้ง

สูง-สูง-ต่ำ-สูง

19 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ

สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง

สูง-ต่ำ-สูง-สูง

18 ครั้ง

สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ

สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ

สูง-สูง-สูง-สูง

17 ครั้ง

ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ

สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

16 ครั้ง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง

15 ครั้ง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ

13 ครั้ง

สูง-สูง-สูง-ต่ำ

12 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง

11 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง

9 ครั้ง

ต่ำ-สูง-สูง-สูง

หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยลาวรางวัลเลขท้าย 4 ตัว (นับจากซ้ายมือ)


ads

ดูหวยลาวย้อนหลังทั้งหมด พร้อมรางวัลหวยลาวออกรางวัลเลขท้าย 4 ตัวเลขนำสัตว์
ads
adsads
ads

laohuay

.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 | laohuay.com

สุ่มเลขหวย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางหายลาวย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้