ads

ตรวจหวยลาว ตามวันคู่ สถิติหวยลาว 5 ปี


หวยรางวัลเลขท้าย 4 ตัว ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
2 ครั้ง

4594

7496

9996

กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขท้าย 4 ตัว


หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 1 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
26 ครั้ง

4

24 ครั้ง

7

23 ครั้ง

9

21 ครั้ง

2

19 ครั้ง

0

18 ครั้ง

1

17 ครั้ง

8

16 ครั้ง

6

13 ครั้ง

5

12 ครั้ง

3

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 2 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
28 ครั้ง

1

25 ครั้ง

8

23 ครั้ง

2

21 ครั้ง

9

17 ครั้ง

4

6

7

15 ครั้ง

5

13 ครั้ง

0

3

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 3 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
27 ครั้ง

1

22 ครั้ง

3

9

20 ครั้ง

6

19 ครั้ง

0

7

18 ครั้ง

8

15 ครั้ง

5

14 ครั้ง

4

13 ครั้ง

2

หวยลาวย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 4 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
27 ครั้ง

4

22 ครั้ง

5

20 ครั้ง

0

6

19 ครั้ง

2

8

17 ครั้ง

3

16 ครั้ง

7

9

13 ครั้ง

1

ads

สถิติหวย ตามรูปแบบการออกเลขคู่/เลขคี่ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
18 ครั้ง

คู่-คู่-คี่-คู่

17 ครั้ง

คี่-คู่-คี่-คู่

16 ครั้ง

คู่-คี่-คี่-คี่

15 ครั้ง

คู่-คี่-คี่-คู่

13 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คี่

คี่-คี่-คู่-คู่

คี่-คู่-คู่-คู่

คู่-คู่-คู่-คู่

12 ครั้ง

คี่-คี่-คู่-คี่

10 ครั้ง

คู่-คู่-คี่-คี่

9 ครั้ง

คี่-คู่-คี่-คี่

คู่-คี่-คู่-คี่

คู่-คี่-คู่-คู่

คู่-คู่-คู่-คี่

7 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คู่

6 ครั้ง

คี่-คู่-คู่-คี่

หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"


หวยลาวย้อนหลังรางวัลเลขท้าย 4 ตัว ตามรูปแบบการออกเลขสูง/เลขต่ำ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
18 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง

17 ครั้ง

สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ

15 ครั้ง

สูง-สูง-สูง-สูง

14 ครั้ง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ

12 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ

สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

11 ครั้ง

สูง-สูง-ต่ำ-สูง

10 ครั้ง

ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ

ต่ำ-สูง-สูง-สูง

สูง-ต่ำ-สูง-สูง

สูง-สูง-สูง-ต่ำ

9 ครั้ง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง

สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ

8 ครั้ง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง

หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยลาวรางวัลเลขท้าย 4 ตัว (นับจากซ้ายมือ)


ads

ดูหวยลาวย้อนหลังทั้งหมด พร้อมรางวัลหวยลาวออกรางวัลเลขท้าย 4 ตัวเลขนำสัตว์
ads
adsads
ads

laohuay

.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 | laohuay.com

สุ่มเลขหวย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางหายลาวย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้